Konsultacje medyczne – które ocenią Twoje wyniki.

Terapia bezdechu sennego:

 • Redukuje chrapanie i bezdech.
 • Zmniejsza ilość wybudzeń i oddawanie moczu w nocy.
 • Redukuje zmęczenie i senność dzienną.
 • Zmniejsza ryzyko wypadków komunikacyjnych.
 • Poprawia nastrój i pobudza energetycznie.
 • Poprawia koncentrację i pamięć.

Czym jest bezdech senny?

Bezdech senny to nie tylko męczące chrapanie, to schorzenie polegające na częstych i długich (trwających min. 10s) przerw w oddychaniu podczas snu. W przypadku najbardziej rozpowszechnionej, obturacyjnej postaci bezdechu sennego (OBS), do epizodu bezdechu dochodzi w momencie, gdy rozluźniona podczas snu tkanka mięśniowa gardła opada, zamykając przepływ powietrza.

Nocne objawy bezdechu:

Nocne symptomy obturacyjnego bezdechu sennego (OBS):
 • głośne i utrzymujące się chrapanie,
 • możliwe do zaobserwowania przerwy w oddychaniu,
 • duszenie się lub zaczerpywanie z trudem oddechu podczas snu,
 • niespokojny sen,
 • częste chodzenie do toalety.

Dzienne objawy bezdechu:

Dzienne symptomy obturacyjnego bezdechu sennego (OBS):
 • częsty poranny ból głowy,
 • wysoki stopień zmęczenia,
 • słabą koncentrację,
 • drażliwość,
 • senność podczas wykonywania codziennych czynności.

Zagrożenia bezdechu sennego:

OBS prowadzi do nieefektywnego wypoczynku znacznie wpływającego na poziom energii, sprawność umysłową i ogólne zdrowie na przestrzeni lat. Na bezdech senny zachorować może każdy, istnieje jednak kilka czynników wpływających na poziom ryzyka zachorowania.

Konsultacja medyczna po badanie nieinwazyjnym, pozwala ustalić sposób leczenia. Otrzymanie raportu z badania wraz z zaleceniami i diagnozą. Sugestie dotyczące dalszego leczenia.

Badanie screeningowe dostarcza nieco mniej danych niż pełne badanie polisomnograficzne, niemniej pozwala ono z dużą dokładnością określić rodzaj i liczbę bezdechów, oraz ich korelację z wysyceniem krwi tętniczej tlenem. Dużą zaletą tego badania jest fakt, że jest ono wykonywane w domu pacjenta, co zmniejsza stres związany ze spaniem w laboratorium, a więc w “obcym miejscu”, oraz liczba czujników, która jest zredukowana do niezbędnego minimum, co poprawia komfort snu podczas badania. Badanie tego typu można wykonać zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Na czym polega badanie screeningowe zaburzeń oddychania podczas snu? W przeciwieństwie do pełnego badania polisomnograficznego, badanie screeningowe wykonywane jest w domu u pacjenta. W tym celu przyjeżdża do Państwa technik medyczny, który zakłada aparat przed snem. Następnie rano technik przyjeżdża, aby zabrać aparat do odczytu badania i opisania go przez lekarza.

Samo badanie screeningowe polega na ciągłym zapisie parametrów oddychania osoby badanej, takich jak:

 • przepływ powietrza przez nos rejestrowany poprzez kaniulę donosową (SleepDoc Porti/Weinmann MicroCardio/BMC SleepView);
 • chrapanie – tzn. wibracje związane z chrapaniem, również rejestrowane przez kaniulę (SleepDoc Porti/Weinmann MicroCardio/BMC SleepView);
 • ruchy oddechowe klatki piersiowej – rejestrowane przez elastyczny pas, zakładany na klatkę piersiową (SleepDoc Porti);
 • ruchy oddechowe brzucha – rejestrowane przez elastyczny pas, zakładany na brzuch (SleepDoc Porti);
 • wysycenie krwi tętniczej tlenem – rejestrowane przez czujnik zakładany na palec (SleepDoc Porti/Weinmann MicroCardio/BMC SleepView);
 • częstość akcji serca (tętno) – rejestrowany przez czujnik zakładany na palec (SleepDoc Porti/Weinmann MicroCardio/BMC SleepView);
 • pozycja ciała podczas snu – rejestrowana przez czujnik pozycji ciała wbudowany w urządzenie (SleepDoc Porti);
 • krzywa pletyzmograficzna – ocena kardiologiczna (Weinmann MicroCardio);
 • Należy pamiętać o tym, że wskazane jest, aby badanie trwało przynajmniej 6 godzin – większa ilość informacji znacznie ułatwia ustalenie właściwego rozpoznania.

Pliki do pobrania:

Laboratorium Polisomnograficzne:
Telefon: +48 22 642 65 02
Telefon komórkowy: +48 602 703 522

Pro-Medica Sp. z o.o.
E-mail: biuro@promedica.com.pl

Telefon: +48 22 642 65 02

Badania Pulsomnograficzne:
Telefon/Fax:
  +48 22 642 65 02

Telefon komórkowy: +48 602 242 646

Spirometria, badania czynnościowe płuc, polisomnografia:
Telefon: +48 22 642 65 02
Telefon komórkowy: +48 602 242 646