Test – Skala Senności EPWORTH

Terapia bezdechu sennego:

 • Redukuje chrapanie i bezdech.
 • Zmniejsza ilość wybudzeń i oddawanie moczu w nocy.
 • Redukuje zmęczenie i senność dzienną.
 • Zmniejsza ryzyko wypadków komunikacyjnych.
 • Poprawia nastrój i pobudza energetycznie.
 • Poprawia koncentrację i pamięć.

Czym jest bezdech senny?

Bezdech senny to nie tylko męczące chrapanie, to schorzenie polegające na częstych i długich (trwających min. 10s) przerw w oddychaniu podczas snu. W przypadku najbardziej rozpowszechnionej, obturacyjnej postaci bezdechu sennego (OBS), do epizodu bezdechu dochodzi w momencie, gdy rozluźniona podczas snu tkanka mięśniowa gardła opada, zamykając przepływ powietrza.

Nocne objawy bezdechu:

Nocne symptomy obturacyjnego bezdechu sennego (OBS):
 • głośne i utrzymujące się chrapanie,
 • możliwe do zaobserwowania przerwy w oddychaniu,
 • duszenie się lub zaczerpywanie z trudem oddechu podczas snu,
 • niespokojny sen,
 • częste chodzenie do toalety.

Dzienne objawy bezdechu:

Dzienne symptomy obturacyjnego bezdechu sennego (OBS):
 • częsty poranny ból głowy,
 • wysoki stopień zmęczenia,
 • słabą koncentrację,
 • drażliwość,
 • senność podczas wykonywania codziennych czynności.

Zagrożenia bezdechu sennego:

OBS prowadzi do nieefektywnego wypoczynku znacznie wpływającego na poziom energii, sprawność umysłową i ogólne zdrowie na przestrzeni lat. Na bezdech senny zachorować może każdy, istnieje jednak kilka czynników wpływających na poziom ryzyka zachorowania.

 

Sprawdź czy jesteś nadmiernie senny. Wypełnij Epworth Sleepiness Scale.

 

SKALA SENNOŚCI EPWORTH
Proszę określić łatwość zapadnięcia w drzemkę lub zaśnięcia w przedstawionych poniżej sytuacjach. Proszę nie mylić możliwości drzemki czy zaśnięcia z uczuciem ogólnego zmęczenia. Pytania odnoszą się do normalnego trybu życia w ostatnim okresie. Nawet jeżeli któraś z wymienionych sytuacji nie miała miejsca, proszę spróbować wyobrazić sobie, w jakim stopniu byłoby to możliwe.

Test wg skali senności EPWORTH
Interpretacja odpowiedzi dla sytuacji przedstawionych w poniższej tabeli odbywa się po kliknięciu w przycisk “Sprawdź wynik“.

Komunikat z przeprowadzonej analizy ukaże się poniżej w sekcji “TWÓJ WYNIK“.

Sytuacja

Odpowiedź

Siedzenie i czytanie

Oglądanie telewizji

Bierne siedzenie w miejscach publicznych (np. w teatrze, na zebraniu)

Jako pasażer w samochodzie, jadąc przez godzinę bez odpoczynku

Leżenie i odpoczywanie po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają

W czasie rozmowy, siedząc

Spokojne siedzenie po obiedzie bez alkoholu

W samochodzie, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle

<